Waarmee kunnen we je helpen?

Onze missie is goede privacy tools te maken die bereikbaar zijn voor iedereen. We beloven kwaliteit en een scherpe prijs. Als je ons nog niet kent, begrijpen we dat dit vragen oproept. En deze vragen verdienen een antwoord. Zie hieronder de vragen die vaak worden gesteld. Heb je een andere vraag? Gebruik dan de zoekbalk bovenaan deze pagina, of bekijk onze Kennisbank.

Onze producten zijn gemaakt door mensen uit de praktijk. Ze hebben gezien welke tools werken en welke niet, en welke functionaliteit er echt nodig is.

Er is geen catch. We zijn WeDoPrivacy begonnen omdat we vinden dat privacy belangrijk is. Goede ondersteuning van tools is daarbij belangrijk, maar deze was tot op heden beschikbaar voor organisaties met een dikke portemonnee en de tijd om zich te verdiepen.

Het is onze missie om goede tools voor iedereen bereikbaar te maken. Gratis dus. En wil je iets meer gemak en comfort, dan betaal je een bescheiden bedrag. En maak je het mede mogelijk dat organisaties met minder middelen ook gebruik kunnen maken van WeDoPrivacy. Dat is de ‘we’ in onze naam!

WeDoPrivacy is van oorsprong een Nederlandse organisatie, die samenwerkt met andere organisaties in Europa om te zorgen dat alle producten die ze maakt goed aansluiten bij de landen. De oprichters van WeDoPrivacy werken ook bij Verdonck, Klooster & Associates.

Je kunt dan de gratis versie proberen, net zo lang als je wilt. En als je naar een betaalde versie gaat, wordt jouw register uiteraard meegenomen. Je verliest dus niets.

We denken dat je je nog comfortabeler voelt in het gebruik van WeDoPrivacy als je eerst kennis maakt met de gratis versie. Dan weet je wat je koopt! Dus meld je eerst aan als gratis gebruiker en kijk rond. Ben je dan overtuigd, dan kan je direct je account upgraden naar een betaalde versie.

Als je bestaande tool een mogelijkheid heeft om de gegevens te exporteren, kunnen wij je helpen om dit in WeDoPrivacy te zetten. Is een export niet mogelijk, dan denken wij graag met je mee over een plan B. Neem contact met ons op voor de details.

Excel is een prima hulpmiddel om je Register van verwerkingsactiviteiten te beheren, maar kent ook beperkingen. Probeer WeDoPrivacy als je denkt dat het volgende van toepassing is op jouw organisatie:

 • Je weet niet zeker wat de laatste versie is van je register of waar je de laatste versie hebt opgeslagen
 • Je werkt samen met anderen in het register
 • Je werkt samen met niet-specialisten die mogelijk kunnen worden verward met specifieke terminologie
 • Je denkt dat het moeilijk is om het register juist, actueel en volledig te houden en vindt dit niet prettig
 • Je merkt dat het best lastig is om de relatie tussen de verschillende items (processors, betrokkenen, enz.) binnen één verwerkingsactiviteit te beheren

Als één van deze dingen voor jou geldt, of als je vindt dat je iets professionelers nodig hebt dan een spreadsheet, overweeg dan WeDoPrivacy.

We hebben WeDoPrivacy ontworpen om je verwerkingsactiviteiten overzichtelijk te beheren. Of je nu een privacy professional bent of niet.

WeDoPrivacy helpt je om verantwoordelijkheid te nemen en AVG-compliant te zijn. Het ontwerp van onze tool zorgt ervoor dat alle relevante informatie eenvoudig kan worden toegevoegd. Door templates, checklists, tips en gebruiksvriendelijke velden (zoals vervolgkeuzemenu's en selectievakjes) aan te bieden, is het beheer van je register van verwerkingen een koud kunstje!

De AVG verplicht organisaties om in kaart te brengen welke persoonsgegevens jouw organisatie verwerkt. De gedachte hierachter is dat organisaties zicht hebben op de persoonsgegevens die worden verwerkt. Pas dan kan je immers je verantwoordelijkheid nemen voor de bescherming ervan. Zowel bij de verantwoordelijke als bij de verwerker ligt een verplichting om dit register bij te houden.

In het register moet een actueel en volledig overzicht staan van de persoonsgegevens die jouw organisatie verwerkt. Per verzameling moet de nodige informatie worden bijgehouden, zoals de grondslag, doelbinding, wie eventuele verwerkers zijn en hoe lang gegevens mogen worden bewaard.

Wat moet ik nu precies doen?

De wet geeft niet aan hoe het register binnen je organisatie moet worden ingericht. Als het maar ‘schriftelijk’ is. Let daarom op de volgende zaken:

 1. Kies een passende vorm voor het register.

De meeste mensen beginnen met een spreadsheet. Maar hoe groter de organisatie, of hoe meer verzamelingen bij diverse afdelingen liggen, hoe groter de behoefte aan gespecialiseerde tools. Zoals WeDoPrivacy.

 1. Ga na hoe je de volledigheid van het register kunt controleren.

Als privacy officer kan je er niet van uitgaan dat iedereen uit zichzelf komt melden waar zich persoonsgegevens bevinden. Misschien realiseren jouw collega’s zich niet altijd dat zij melding moeten maken van het gebruik van persoonsgegevens ergens binnen de organisatie.

Uit ervaring weten wij waar persoonsgegevens zich bevinden. Aan de kant van de generieke bedrijfsvoeringsprocessen zul je persoonsgegevens vinden bij:

 • Personeelszaken (werving & selectie, arbeidsgerelateerde administraties);
 • De ICT-afdeling (smoelenboek, active directory, ICT servicedesk);
 • Facilitaire Zaken (camera’s, klachtenafhandeling, bezoekersregistratie).

Aan de kant van de primaire processen kunnen zich ook persoonsgegevens bevinden. Dit is natuurlijk sterk afhankelijk van het type organisatie. Of je nu een private of publieke organisatie bent, er zijn altijd ‘klanten’ of ‘stakeholders’ van wie persoonsgegevens worden bijgehouden. En vergeet je eigen medewerkers niet!

 1. Geef aan wie verantwoordelijk is voor het vullen van het register.

Het maakt de AVG niet uit wie intern het register daadwerkelijk vult. Je organisatie is wel verplicht om een volledig register bij te houden. Het is dan ook logisch om, zeker bij grotere organisaties, het register decentraal te laten vullen (bijvoorbeeld één aanspreekpunt bij HR, één aanspreekpunt bij ICT, één aanspreekpunt binnen primair proces A, et cetera).

Het past wel bij de rol van privacy officer of de Functionaris voor Gegevensbescherming (FG) om te controleren of het register wel goed is gevuld. En als dit niet zo is vervolgacties te initiëren.

 1. Denk na over hoe je de actualiteit van het register kunt waarborgen.

Je organisatie staat niet stil. De dag nadat je organisatie met veel pijn en moeite versie 1.0 van het register heeft afgerond, is het waarschijnlijk alweer achterhaald. Hoe zorg je voor de actualiteit van dit register?

Hoe groter je organisatie en hoe meer veranderingen, hoe ingewikkelder het is. Naast de verantwoordelijkheid voor het vullen van het register moet je met je organisatie ook afspraken maken over het bijhouden van het register. Het hebben van een register is niet een ‘projectje’ dat je kunt afronden, het is echt een permanente beheertaak.

De controle op de actualiteit kan ook een ‘beheertaak’ voor de privacy officer zijn, maar kan ook bij het lijnmanagement belegd worden. Hoe vaak je dit doet, hangt mede af van de hoeveelheid wijzigingen, maar een controle minimaal eens per kwartaal is voor veel organisaties aan te bevelen. Dit kun je zo ook instellen in WeDoPrivacy.

Zorg bij het opstellen van het register daarom ook meteen voor een beheerprocedure, waarin bijvoorbeeld de volgende zaken zijn opgenomen.

 • Wie is verantwoordelijk voor het updaten en controleren van het register?
 • Met welke frequentie vindt dit plaats?
 • Wat zijn “triggers” voor aanpassingen van persoonsgegevens?

Implementatietips!

Tip 1

Ga niet het wiel opnieuw uitvinden. Er zijn altijd collega organisaties die net als jij worstelen met de vraag over hoe ze een register moeten inrichten. Waarom werk je niet samen? Bespreek met elkaar welke opzet is gekozen, waar je allemaal persoonsgegevens hebt aangetroffen en hoe men met grondslagen omgaat. Door het samenwerken en samen delen kom je sneller tot een goede basis. WeDoPrivacy helpt je bovendien op weg met templates. Deze templates hebben we gemaakt in de praktijk, bij dezelfde organisaties als de jouwe.

Tip 2

Wat je moet vastleggen wordt deels in de wet bepaald. Tot op welk detailniveau moet je vastleggen welke persoonsgegevens je allemaal verwerkt? Een praktisch voorstel: in ieder geval zal je dit moeten doen tot op het niveau waarop er verschil zit in de grondslagen. Een verdere detaillering mag altijd, maar dit moet wel leiden tot aanvullende stuurinformatie. In een gemiddeld systeem is voor het verwerken van NAW-gegevens een vergelijkbare grondslag, zitten deze in hetzelfde systeem en worden deze met dezelfde verwerkers gedeeld. Dan is het niet nodig om aparte rijen te maken voor ‘naam’, ‘adres’ en ‘woonplaats’, maar kan dit gewoon onder één noemer.

Tip 3

Het register is nooit af. Jouw organisatie is verplicht om een actueel inzicht te geven in verwerkingen. Het beheer daarvan is daarbij cruciaal. Vaak zitten juist in nieuwe verwerkingen nieuwe risico’s. Een goede beheerprocedure is dan ook erg belangrijk. Als je je register in WeDoPrivacy zet, wordt dit beheer een stuk makkelijker.

Contact?

Mail ons op
support@wedoprivacy.com
of gebruik ons contactformulier

Neem contact op

Privacy expert nodig?

Ontdek meer